The GAME-CHANGING TOOL

Hvad er RAMP?

Relations

Betyder samhørighed, det at dyrke stærke relationer mellem mennesker. Tillid og nærvær er fundamentet her. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er mennesker flokdyr!

Autonomy

Betyder selvbestemmelse. Frie rammer til metodevalg, prioritering og frihed under ansvar. Faktisk det stik modsatte af micro-management, som mange ledere desværre falder i!

Mastery

Betyder udvikling. Både personlig og faglig udvikling, som taler direkte ind til menneskers behov og ønske for selvrealisering. Intentionen med den årlige MUS var ok, men fejler big-time!

Purpose

Betyder mening og formål. Her arbejder vi med det store P og det lille p, der i bund og grund skal skabe meningen - "The Why", i de udfordringer og opgaver vi møder på arbejdet!

Case fra Novo Nordisk A/S

Med udgangspunkt i RAMP var Jens Broholt en del af den spændende udvikling i en medicinalproduktion.

Afdelingen bestod af 33 medarbejdere på skiftehold. På 12 måneder nedbragte vi sammen sygefraværet med 52%, engagementsmålingen steg fra 3,4 til 4,4 (1-5 skala) og der blev samtidig sat produktionsrekorder. 

Game-changeren var nærværende og inkluderende ledelse, hvor der var mod til at tænke og agere langsigtet med udgangspunkt i medarbejdernes indre motivation – RAMP! Det kunne lade sig gøre, fordi elementerne blev forstået og omsat til banal adfærd!

RAMP er baseret på forskning

Nogle dygtige og skarpe folk fra USA og England satte sig for at undersøge, hvad forskellen var på indre og ydre motivation, og hvilken af de to motivationsfaktorer, der over tid ville outperforme den anden. 

Hvis du gætter på, at indre motivation vandt, så har du fuldstændig ret. Hver eneste gang det handlede om kreativitet og det at bruge hovedet i at løse en opgave, så vandt indre motivation i overbevisende stil 8 ud af 9 gange. Faktisk viste det sig, at ydre motivationsfaktorer, såsom bonusordninger, decideret skadede den kreative tankegang hos mennesker.

Kun når det handlede om yderst banal opgaveløsning, hvor man som medarbejder kunne slå hjernen fra, viste ydre motivation potentiale. I et videnssamfund som Danmark, hvor vi bygger vores virksomheder og organisationer op omkring vores kloge hoveder og kreative evner, skal vi fokusere vores ledelseskultur om dyrkelse af den indre motivation, hos de mennesker vi leder.

 

Ryan & Deci vs Pink - indre motivations guruerne

RAMP opstår, når man tager de bedste elementer fra Ryans og Decis teorier om indre motivation, og kobler dem sammen med Dan Pinks model. Relationer, Autonomy, Mastery og Purpose, det er nøglen til at lede og motivere nutidens mennesker, og nå nye performance højder. RAMP er fremtidens game-changer!  

Close Menu